1 80 Cts Brazilian Paraiba Tourmaline Gia Certified